Djur och lantbruk

Djurhållning

Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Central myndighet för djurskydd är Jordbruksverket, där länsstyrelsen står för den operativa verksamheten. 

Tillsyn av gödselhantering från djur ansvarar Kiruna kommun för.

Enligt Kiruna kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter får inom detalj-planelagt område inte nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur hållas utan tillstånd från miljö- och byggnämnden.


Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Stadshustorget 1  På grund av den ökade smittspridningen har vi stängt vår expedition i stadshushallen. Vi finns tillgängliga på telefon enligt följande:

   

  Måndag kl.09.00-12.00

  Tisdag kl.09.00-12.00

  Onsdag kl.12.00-14.00

  Torsdag kl.13.00-16.00

  Fredag kl.08.00-11.00

   


 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1
  Kiruna kommun 981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson