Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Tillgänlighet och klagomål

Tillgänglighet och klagomål

Klagomålshantering

Frågor på hur långt ett ärende framskridit och gällande övrig handläggning kan ställas till den handläggare som arbetar med ärendet.
Klagomål av en mer övergripande art kan ställas till förvaltningschefen på mail anders.karlsson@kiruna.se eller på telefon 0980 70424.

Tillgänglighet

Miljö- och Byggförvaltningen finns i enlighet med Förvaltningslagen 5§ tillgänglig för besök minst två timmar varje helgfri måndag- fredag som inte midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson