Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Tillgänlighet och klagomål

Tillgänglighet och klagomål

Klagomålshantering

Frågor på hur långt ett ärende framskridit och gällande övrig handläggning kan ställas till den handläggare som arbetar med ärendet.
Klagomål av en mer övergripande art kan ställas till förvaltningschefen på mail anders.karlsson@kiruna.se eller på telefon 0980 70424.

Tillgänglighet

Miljö- och Byggförvaltningen finns i enlighet med Förvaltningslagen 5§ tillgänglig för besök minst två timmar varje helgfri måndag- fredag som inte midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anders Karlsson