Hygienlokaler

Hygienlokaler är lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Frisörsalonger, solarier och fotvårdsalonger är exempel på hygienlokaler. För att hindra smittrisken krävs en god hygien. Det finns krav på bland annat lokalens inredning, redskapshanteringen och den personliga hygienen.

Anmälningsskyldighet
Anmälan ska ske till miljökontoret innan lokalen eller anläggningen tas i bruk. Anmälningskyldighet gäller för följande verksamheter;

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra
liknande skärande eller stickande verktyg,

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor, elle

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller
internationell skola.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma anläggningen. Miljökontoret får därigenom möjlighet att utföra en besiktning och framföra synpunkter på anläggningens utformning och skötsel.

Underlåtenhet att anmäla innebär att tillsynsmyndigheten måste pröva om verksamhetsutövaren ska beläggas med miljösanktionsavgift.

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling , 233.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om verksamhet med bassängbad , 193.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om drift av skola, förskola och fritidshem , 265.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Stadshustorget 1  På grund av den ökade smittspridningen har vi stängt vår expedition i stadshushallen. Vi finns tillgängliga på telefon enligt följande:

   

  Måndag kl.09.00-12.00

  Tisdag kl.09.00-12.00

  Onsdag kl.12.00-14.00

  Torsdag kl.13.00-16.00

  Fredag kl.08.00-11.00

   


 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1
  Kiruna kommun 981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson