Smittskydd

Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft gällande smittskydd på restauranger, barer och caféer.

För att undvika och minska smittspridning i samhället så har Kiruna kommun ansvar för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det statliga uppdraget innebär i korthet att:

 • Kommunerna får hela ansvaret för tillsynen av hur serveringsställen uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19.
 • Fokus ligger på att undvika trängsel och att minska risken för smittspridning bland besökarna.
 • Begreppet serveringsställen syftar på näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd.
 • Kommunerna får befogenhet att meddela förelägganden och förbud som kan förenas med vite.
 • Det är den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor som är ansvarig tillsynsmyndighet.
 • Tillsynen ska bli mer effektiv.
 • Länsstyrelserna bistår kommunerna med vägledning.

Länstyrelsens fakta, råd och vägledning för serveringsställen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Stadshustorget 1  På grund av den ökade smittspridningen har vi stängt vår expedition i stadshushallen. Vi finns tillgängliga på telefon enligt följande:

   

  Måndag kl.09.00-12.00

  Tisdag kl.09.00-12.00

  Onsdag kl.12.00-14.00

  Torsdag kl.13.00-16.00

  Fredag kl.08.00-11.00

   


 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1
  Kiruna kommun 981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson