"rootPage" is not defined.

Lagakraftvunna detaljplaner

Här finns detaljplaner och områdesbestämmelser som har vunnit laga kraft från och med 2007.

Vill du veta mer om detaljplaner som inte finns med här, eller har du andra frågor om detaljplaner? Kontakta gärna någon av oss på planavdelningen så hjälper vi dig. Du kan också leta efter den detaljplan som gäller för just ditt hus eller fastighet om du klickar på den här länken. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari