"rootPage" is not defined.

Kulturhistoriska byggnader och miljöer

Gammalt svartvitt foto på en gata i Kiruna

Kulturmiljö

I Kiruna finns allt från världsarv, järnvägs-och industrihistoria, fångstgropssystem, byggnader av hög arkitektonisk kvalité, fornlämningsområden, militära spår och mycket mycket mer. Kiruna är t.ex den enda kommun som gränsar till två länder, vilket manifesteras med Treriksröset.

Staden Kiruna är ett exempel på ett unikt samhällsbygge med början vid sekelskiftet 1900 med anledning av landets för sin tid största industriella satsning.

I och med den pågående stadsomvandlingen påverkas staden och dess kulturmiljö och mycket arbete sker med att säkerställa att kulturmiljön tas omhand.

Kultur-miljöer

Läs mer om några av Kirunas kulturmiljöer

Värdefulla byggnader

Läs mer om några av Kirunas värdefulla byggnader

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari