Information till företag

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat. Företaget kan vara privat eller offentligt och drivas med eller utan vinstsyfte och har en verksamhet med viss kontinuitet och organisation.

Livsmedelsföretag finns inom hela kedjan från jord till bord, det vill säga från en primärproducent som exempelvis odlar grödor och föder upp djur till en företagare som levererar mat till konsumenten.

Nya verksamheter ska registreras hos den lokala kontrollmyndigheten, i detta fall Kiruna kommun.

Vid försäljning eller övertagande av befintlig verksamhet innebär detta att tidigare utfärdad registrering upphör att gälla. Den nya verksamhetsinnehavaren måste då kontakta miljökontoret och göra en ny registrering för sin verksamhet.

Föreningar, ideella organisationer, privatpersoner, kan omfattas av ovanstående regler och därmed ha krav på registrering av verksamhet.

Ingen livsmedelsverksamhet får starta innan kontakt har tagits med miljökontoret.

Om du behöver råd om din verksamhet – kontakta din branschorganisation

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Stadshustorget 1  På grund av den ökade smittspridningen har vi stängt vår expedition i stadshushallen. Vi finns tillgängliga på telefon enligt följande:

   

  Måndag kl.09.00-12.00

  Tisdag kl.09.00-12.00

  Onsdag kl.12.00-14.00

  Torsdag kl.13.00-16.00

  Fredag kl.08.00-11.00

   


 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1
  Kiruna kommun 981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson