Förorenade områden

Förorenade områden

Ett av Sveriges miljömål handlar om föroreningar i mark, byggnader och vatten. Miljömålet slår fast att förorenade områden ska vara identifierade. För de 100 områden som är mest prioriterade avseende risker för människors hälsa och miljön ska arbetet med sanering och efterbehandling ha påbörjats senast år 2005.

I Kiruna kommun finns ett prioriterat objekt, Ala Lombolo, där undersökningar har pågått under en längre tid. Övrig mark som undersökts och sanerats är nedlagda bensinstationer. Länsstyrelsen har gjort så kallade MIFO inventeringar i länet bland annat i Kiruna. De branscher som närmare undersökts är gruvor, bilskrotar och kemtvättar.

Det är viktigt att miljökontoret får kännedom om de förorenade områden som finns i kommunen. Som ägare eller brukare är du skyldig att upplysa miljökontoret om du upptäcker en förorening. Om du tänker sanera en fastighet där det finns en förorening måste detta anmälas till miljökontoret minst 6 veckor innan åtgärden beräknas starta.

Spimfab har mer information om sanering av gamla bensinstationer.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Stadshustorget 1  På grund av den ökade smittspridningen har vi stängt vår expedition i stadshushallen. Vi finns tillgängliga på telefon enligt följande:

   

  Måndag kl.09.00-12.00

  Tisdag kl.09.00-12.00

  Onsdag kl.12.00-14.00

  Torsdag kl.13.00-16.00

  Fredag kl.08.00-11.00

   


 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1
  Kiruna kommun 981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åke Jönsson