Invasiva arter

Invasiva arter är djur och växter som inte hör hemma i vår natur och som kan komma att tränga ut det naturliga växt- och djurlivet.

I Kiruna är det främsta problemet Tromsölokan. Det är en högväxt blomma med flera stjälkar som är gröna med lila inslag längst ner (ser lite ut som rabarber). Växten blir stor, över två meter, och har stora flikiga blad och vita blommor. Det är lätt att förväxla Tromsöloka och Jätteloka men egentligen spelar det ingen roll vilken art det är på blomman då båda sorterna ska bekämpas.

Tekniska Verken i Kiruna AB ansvarar för att bekämpa invasiva växter på kommunal mark. Det finns kartlagt

Du ansvarar själv för att ta bort växter på din tomt. Det kan vara mycket besvärligt att bli av med lokor när de väl fått fäste. Bästa och lättaste sättet är att ta plantorna tidigt under växtsäsongen och hålla efter under sommaren. Det räcker inte med att klippa ner dem utan hela växten inklusive roten måste grävas upp. Använd skyddskläder för hela kroppen, handskar och glasögon, då du kan få hudskador av växtsaften som är starkt fototoxisk. Detta innebär att om du får saften på huden så kan den reagera med solljuset och blåsor bildas. Hantera växtdelar och jord som kan innehålla frön så att de inte sprids vidare. Mindre mängd växtavfall kan läggas i dubbla påsar och kastas i egna kärl för hushållsavfall. Större mängder läggs i dubbla säckar och lämnas på särskild anvisad plats på återvinningscentralen. Växterna får absolut inte läggas tillsammans med annat trädgårdsavfall eller komposteras.

Rapportera

Det är jätteviktigt att rapportera in de växter man stöter på . Detta görs via en webbtjänst. Kartläggningen av växterna gör att det blir lättare att samordna bekämpningsarbetet.


Invasiva främmande arter på EU:s förteckning som finns i Sverige:

 • Gudaträd, Ailanthus altissima
 • Jättebalsamin, Impatiens glandulifera
 • Jätteloka, Heracleum mantegazzianum
 • Kabomba, Cabomba caroliniana
 • Sidenört, Asclepias syriaca
 • Skunkkalla, Lysichiton americanus
 • Smal vattenpest, Elodea nuttallii
 • Storblommig ludwigia, Ludwigia grandiflora
 • Tromsöloka, Heracleum persicum
 • Vattenhyacint, Eichhornia crassipes
 • Fjäderborstgräs, Pennisetum setaceum
 • Röd jättegunnera, Gunnera tinctoria


  Nedan fyra vanliga arter som inte är EU-listade:
 • Blomsterlupin
 • Parkslide
 • Sjögull
 • Vresros

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Invasiva-frammande-arter/Rapportera/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Stadshustorget 1


   

  Vi finns tillgängliga på telefon och i kundtjänst enligt följande:


  Måndag kl. 09.00-12.00

  Tisdag kl. 09.00-12.00

  Onsdag kl. 10.00-14.00

  Torsdag kl. 13.00-16.00

  Fredag kl. 8.00-11.00


 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1
  Kiruna kommun 981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Monica Lindqvist