Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Invasiva arter

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Främmande arter kommer in i landet genom direkt import eller indirekt som fripassagerare i gods och transporter. När de väl kommit in i landet kan de hamna i naturen på många olika sätt. Genom att de avsiktligt sätts ut i naturen eller genom rymning och spridning från hem och trädgårdar, i samband med anläggning av vägar och utemiljöer då man flyttar jordmassor, och från olika näringar som hanterar växter eller djur.

Det är till stor hjälp att du rapporterar till myndigheterna när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka någon skada.

Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för att bekämpa invasiva främmande arter, och som inom sitt län svarar för tillsyn så att reglerna efterföljs. Länsstyrelsen kan delegera ansvaret till en kommun.

Ansvariga myndigheter på nationell nivå är Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten.

Rapportera invasiva arterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Stadshustorget 1

  På grund av restriktionerna kring covid-19 håller vi stängt i vår Kundtjänst. Vi finns fortsatt tillgängliga via telefon och e-post.

  Måndag kl. 9.00-12.00

  Tisdag kl. 9.00-12.00

  Onsdag kl. 10.00-14.00

  Torsdag kl. 13.00-16.00

  Fredag kl. 8.00-11.00

 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1
  Kiruna kommun 981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson