Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Översiktsplan 2018

Översiktsplanen ligger till grund för planering av byggande och markanvändning i kommunen. Den beskriver hur vi ska använda kommunens mark och vatten och hur vi ska utveckla bebyggelsen ur ett långsiktigt perspektiv.

Gällande översiktsplan i Kiruna kommun är Översiktsplan 2018. Den består av ett antal dokument som du kan ladda ner här på hemsidan.

Del 1 innehåller mål för Kiruna kommun, sektorövergripande planeringsunderlag samt planeringsöverväganden.

Del 2 innehåller beskrivningar och rekommendationer för mark- och vattenanvändning.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) redogör för planens betydande miljöpåverkan och föreslår vilka aspekter som bör utredas i efterföljande planering.

Utöver dessa består översiktsplanen också av kartor och andra dokument.

Interaktiv karta, översiktsplan 2018

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Sara Thelin