Översiktsplan 2018

Flygfoto över Kiruna med Luossavaara i bakgrunden

Översiktsplanen ligger till grund för planering av byggande och markanvändning i kommunen. Den beskriver hur vi ska använda kommunens mark och vatten och hur vi ska utveckla bebyggelsen ur ett långsiktigt perspektiv.

Gällande översiktsplan i Kiruna kommun är Översiktsplan 2018. Den består av ett antal dokument som du kan ladda ner här på hemsidan.

Del 1 innehåller mål för Kiruna kommun, sektorövergripande planeringsunderlag samt planeringsöverväganden.

Del 2 innehåller beskrivningar och rekommendationer för mark- och vattenanvändning.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) redogör för planens betydande miljöpåverkan och föreslår vilka aspekter som bör utredas i efterföljande planering.

Utöver dessa består översiktsplanen också av kartor och andra dokument.

Interaktiv karta, översiktsplan 2018

Kartan måste öppnas i Google Chrome för att länkarna ska fungera.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Sara Thelin