Fortsätt följa restriktionerna - ditt val gör skillnad

Norrbotten har en hög smittspridningen av covid-19.

Fortsätt följa restriktionerna - ditt val gör skillnad

Norrbotten har en hög smittspridningen av covid-19.

Info till allmänheten om riskanläggningar

I Kiruna kommun finns det anläggningar som har särskilda risker. Kommunen ska ha en plan för räddningsinsatser på dessa anläggningar. Kommunen är skyldig att informera dig som allmänhet om anläggningarna och om planen för räddningsinsatser.

Anläggningarna är LKAB Kimit, LKAB KUJ, LKAB Svappavaara, LKAB gruvdammar i Svappavaara och motsvarande dammar i Kiruna.
Dessutom finns gruvan med tillhörande anläggningar i Mertainen men då denna anläggning inte är i bruk, listas dessa ej i det relaterade dokumenet.

I dokumentet nedan kan du läsa om berörda anläggningar inom Kiruna kommun. Du kan läsa om vilka risker som finns, hur räddningstjänsten har förberett sig, hur du som allmänhet varnas och hur du ska agera vid en olycka.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Theodor Sild-Wallenberg