"rootPage" is not defined.

Lediga tomter

Kaisepakte med Torneträsk i förgrunden

Tomter i Kiruna - Lombolo

Kiruna kommun har tomter på Lombolo som erbjuds till tomtkön. Meteoren 20 med en areal om 727 kvm och
Neptunus 15 med en areal om 465 kvm.
Pris per tomt är enligt kommunal taxa 500 kr/kvm, vilket ger ett pris på Meteoren 20 om 363 500 kr och Neptunus 15, 232 500 kr. Utöver detta tillkommer anslutningsavgift för VA och el samt övriga kringkostnader som lagfartsansökan, bygglovsansökan etc.

Plankarta och beskrivning för Meteoren 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.0

Plankarta för Neptunus 15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning för Neptunus 15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Markförbedda tomter i nya Kiruna centrum

Det finns fortsatt lediga tomter längs med Kurravaaravägen som tidigare erbjudits tomtkön.

Tomterna har en areal om 600-750 kvm och ett pris per tomt om 600 000-800 000 kr utifrån fastställda tomtpriser för dessa tomter.

Mer information och illustration hittar ni i gällande detaljplan.

Här hittar du plankartan Länk till annan webbplats.

Här hittar du planbeskrivningen Länk till annan webbplats.

Hör av dig om du har frågor eller vill anmäla intresse mex@kiruna.se

 

Tomter i Jukkasjärvi erbjuds tomtkön

Kiruna kommun har 27 tomter i Jukkasjärvi längs Famnvägen. Tomterna har en areal om 800-1400 kvm och priset är enligt kommunal taxa om 500 kr/kvm. Kostnader för anslutning till VA-nät, lagfatskostnader, bygglov m.m. tillkommer.

I detaljplanen finns ytterligare information om området och hur man får bygga inom planområdet.

Här hittar du plankartan Länk till annan webbplats.

Här hittar du planbeskrivningen Länk till annan webbplats.

Hör av dig om du har frågor eller vill anmäla intresse mex@kiruna.se

Tomter i Vittangi

Kiruna kommun har nio tomter i Vittangi på Timotejvägen. Tomternas areal är mellan 900-1300 kvm och säljs som friköpta tomter i befintligt skick till ett pris om 100 kr per kvm. Se kartbilder nedan. Fastigheterna Vittangi 35:56, 35:57, 35:58, 35:59, 35:60, 35:61, 35:62, 35:63 och 35:67. Kostnader för anslutning till VA-nät, lagfatskostnader, bygglov m.m. tillkommer.

Mer information och illustration hittar du i gällande detaljplan.

Här hittar du plankartan Länk till annan webbplats.

Här hittar du planbeskrivningen Länk till annan webbplats.

Hör av dig om du har frågor eller vill anmäla intresse mex@kiruna.se

Fritidshustomter i Riksgränsen erbjuds tomtkön

Kiruna kommun har sex fritidshustomter i Riksgränsen, Riksgränsen 1:159-1:164. Tomterna säljs som fristående tomter i befintligt skick. Tomternas areal är 500-1000 kvm.

Mer information och illustration hittar ni i gällande detaljplan.

Här hittar du plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.n
Här hittar du planbeskrivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Fritidshustomter vid Vittangi erbjuds tomtkön

Utskick till tomtkön , 3.7 MB.

Kiruna kommun har nio fritidshustomter cirka 5 km öster om Vittangi, längs med Torneälv. Det finns ingen bilväg utan promenad eller/och båtfärd krävs för att ta sig till tomterna. Båt/parkeringsplats finns.

Tomterna är uppdelade i två områden: ett område med sju tomter norr om Torneälv och ett med två tomter söder om Torneälv. De norra fastigheterna Vittangi 35:24, 35:26, 35:28, 35:35, 35:36, 35:37 och 35:38 säljs för 55 000 kr styck. De södra fastigheterna Vittangi 35:39 och 35:40 säljs för 65 000 kr styck.

Tomterna säljs som friköpta tomter i befintligt skick. Tomternas areal är mellan 2 000-2 500 kvm.

Mer information och illustration hittar ni i gällande detaljplan.

Här hittar du plankartan Länk till annan webbplats.
Här hittar du planbeskrivningen Länk till annan webbplats.

Här finns anmälningsblankett för anmälan till tomtkö för fritidshus Länk till annan webbplats.

Hör av dig om du har frågor eller vill anmäla intresse mex@kiruna.se

Kontakt

 • Projekt och verksamhet/Mark och exploatering

  Stadshustorget 1
  981 85 Kiruna
  Telefontider

  Måndag kl. 14.00–16.00
  Onsdag kl. 10.00–11.00
  Fredag kl. 09.00–11.00

   

  Avvikande öppettider:

  Helgdagar (röda dagar) och klämdagar stängt.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sara Andersson