Inbjudan till markanvisning i Kiruna centrum, kvarter 101

Översiktsbilder över kvarter 101

Översiktsbilder över kvarter 101

Tack för ert deltagande. Anbudstiden har löpt ut och vi kommer att påbörja utvärderingen av inkomna anbud.

Anbudslämnare kan komma att kontaktas för komplettering av information.

 

Tidsplan
2023-07-14 Deadline inlämning av anbud

2023-10-17 Kommunstyrelsens beslut om vinnare och tilldelning av markanvisningsavtal

Kontakt och frågor

Frågor om markanvisningen ställs skriftligen till kommunen på mex@kiruna.se Ange ”fråga markanvisningsinbjudan kv 101” i ämnesraden.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sara Andersson