Jag vill ha fiber till min fastighet men inte börja använda den ännu, måste jag betala 50 kronor per månad?

Att ansluta en fiberkabel till din fastighet är kostnadsfritt i ett aktivt utbyggnadsområde, det enda du behöver göra är att ge oss lov att anlägga kabeln på din tomt och in till ditt hus. Anslutnings- och månadsavgift blir aktuellt först när du väljer att aktivera fiberanslutningen.


I vår utbyggnadsplan hittar du mer information om vilka områden som är aktiva utbyggnadsområden.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.