Vad kostar fiber för mig som fritidshusägare?

I aktiva utbyggnadsområden är anslutningskostnaden för fritidshusägare 7000 kronor inklusive moms, denna summa gäller om det är inom 50 meter från närmsta fiberstråk. Om grävsträckan överskrider 50 meter tillkommer kostnad enligt offert.


Anslutningskostnaden är en engångskostnad och debiteras på din VA-faktura från Tekniska Verken. Därutöver tillkommer nätavgift om 56 kronor inklusive moms per månad om du direkt vid anslutning väljer en tjänsteleverantör, annars debiteras du en nätavgift om 250 kronor inklusive moms i månaden. Bindningstiden för anslutning av fritidshus är 24 månader.

 

Om du beställer en fiberanslutning i redan färdigställt utbyggnadsområde eller till ett område där Gironet inte planerar utbyggnad för är kostnaden offertbaserad.

 

Vi hänvisar till tjänsteleverantörerna för mer information om deras priser.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.