Hur vet jag vilka personuppgifter om mig som ni lagrar?

Kommunstyrelsen behandlar endast de personuppgifter som behövs för att ärendet ska kunna hanteras. Vi behandlar därför endast dessa personuppgifter: fullständiga namn på lagfarna ägare av fastigheten, personnummer/organisationsnummer, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress och tilldelad IP-adress.

 

Du har rätt att, en gång per år utan kostnad, begära ett registerutdrag av de personuppgifter som behandlas och avser dig. Registerutdrag sänds till din folkbokföringsadress inom en månad från det att din begäran inkommit.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.