Hur gör jag om jag vill avsluta tjänsten?

Om du av någon anledning inte vill fortsätta använda din fiberanslutning till Gironet så kan du säga upp avtalet genom att skicka in en skriftlig uppsägning med blanketten som finns under Relaterat i fliken Inaktivera/avsluta tjänst.

 

Blanketten skickas till:
Gironet
Kiruna kommun
981 85 Kiruna

 

OBS! Om du i framtiden väljer att återaktivera din anslutning så tillkommer en ny kostnad för aktivering. Uppsägningen gäller enbart den aktiva fiberanslutningen som du tecknat avtal om med Gironet. Du som kund ansvarar själv för eventuella avtal tecknade med tjänsteleverantörer.


Enligt allmänna villkoren i avtalet för Gironet går abonnemanget att säga upp den sista dagen i varje månad.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.