När ska jag säga upp mitt befintliga internetabonnemang?

Vi rekommenderar att du säger upp ert abonnemang när du fått besked om att din anslutning är färdigställd.

Om det gäller ett längre avtal som måste sägas upp rekommenderar vi att du kontaktar support@gironet.se för mer information.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.