Hur bygger jag som fastighetsägare ett fastighetsnät?

Hur ni ska gå tillväga för att installera ett fastighetsnät mellan lägenheterna och vår avlämningspunkt finner ni i avtalet med Gironet, i bilagan "Fastighetsnät och nodutrymmen". Vi rekommenderar att arbetet utförs av behöriga med inriktning mot fiberinstallationer.


När ovannämnd installation är utförd kompletterar vi installationen med en fiberkonverter i varje lägenhet.

 

Därefter behöver vi få information om kompletta adresser med lägenhetsnummer och vilken fiber dessa är kopplade mot. När vi mottagit uppgifterna handlägger vi dem och kopplar upp er fastighet till Gironet.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.