Hur vet jag om ni planerar att bygga ut i mitt fritidshusområde?

För att hitta information om vad som gäller i just ditt område så har vi fördelat informationen under två menyflikar.


Här finns Gironet - Under denna flik hittar du områdeslistor i alfabetisk ordning över de områden där Gironet finns i dag.


Utbyggnadsplan - Under denna flik hittar du en lista på de bostadsområden som Gironet planlägger fiberanslutning för. Det kan handla om samförläggning för att möjliggöra en framtida fiberanslutning, förtätning av befintliga områden eller nya områden där vi inte finns sedan tidigare.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.