Vad händer om jag är på semester när det byggs och entreprenören måste in i mitt hus?

Vår entreprenör kommer att ta kontakt med dig för att boka in en tid när det passar att installera konverter på insidan av ditt hus samt en fasadbox på utsidan. Efter detta är gjort så kan du lugnt åka på semester och vi gör klart jobbet på tomten under sommaren.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.