Jag vill arbeta som röstmottagare till valet – hur går jag tillväga?

Du kontaktar valnämnden på nedan kontakt för att bli röstmottagare

VALADMINISTRATION

0980-70000

valnamnd@kiruna.se

Valadministrationen finns på kommunledningskansliet

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.