Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen betyder bland annat att:

  • Vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar
  • Tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har rätt att lämna uppgifter till massmedia (meddelarfrihet för tjänstemän med flera)
  • Domstolsförhandlingar är offentliga, liksom beslutande församlingars sammanträden (kommunfullmäktige, kommunstyrelse mfl).

    Läs mer här:

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.