Vad är en Gruvstadspark?

Gruvstadsparken är ett samarbetsprojekt mellan Kiruna kommun och LKAB, där man har avtalat om hur delar av staden kan avvecklas och hur de nya områdena ska utvecklas.

När hus måste flyttas eller rivas kan området fortfarande under en tid vara tillgänglig för allmänheten. Det första som påverkas är nämligen inte själva huskonstruktionerna, utan elledningar och vattenledningar under marken. Stadsomvandlingen påverkar många kirunabor, men ingen ska behöva ha gruvan som närmsta granne. Därför skapar vi Gruvstadsparken, en buffertzon som anläggs i gränsområdet mellan bostadsområden och gruvindustriområde.

Områden som ligger närmast gruvan och som på grund av deformationer behöver avvecklas, omvandlas till Gruvstadspark. Gruvstadsparken är unik eftersom den kommer att förflyttas i etapper så länge gruvbrytningen pågår. Parken rör sig alltså mot staden i takt med deformationerna - men ligger alltid steget före.

Läs mer om vad du hittar i gruvstadsparken här.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.