Vad finns i Gruvstadsparken?

När ett område är avvecklat övergår det till att bli ett parkområde, en gruvstadspark - på så sätt skapas en mjuk övergång mellan gruva och stad. Tillsammans med grönytor, sittplatser och lekparker bildar de en trivsam parkmiljö för alla åldrar.

Sommartid:
Det som lockar besökare till Gruvstadsparken under sommaren är får från Kuttainen, som släpps ut i grönskan i Gruvstadsparken, där de ska få gå runt och beta hela sommaren. I Gruvstadsparken finns bland annat grillplatser, lekpark och utegym.

Vintertid:
Lekpark, utegym och isbana vintertid är några av de saker du hittar i gruvstadsparken. I anslutning till dessa finns bänkar och grillplats.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.