Varför har en dagvattenpark byggts?

Förutom att rinnande vatten bidrar till en mer levande gatumiljö i den nya stadskärnan, så är dagvattenanläggningens främsta syfte att fördröja en del av vattenvolymerna som kommer från nya stadskärnan till vattendraget Luossajoki. Detta för att undvika för kraftiga flöden och översvämningar.

En öppen hantering av dagvattnet är också en fördel vid vattenreningen, som det ställs höga krav på idag. I den nya dagvattenanläggningen kan rening av olika typer av föroreningar ske, via sedimentation, oxidering och nedbrytning från solens UV-ljus.

Här kan du läsa mer.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.