Vart placeras den nya järnvägsstationen?

I samband med att den nya järnvägssträckningen (totalt 18 kilometer järnväg) var klar år 2012 togs en tillfällig järnvägsstation i bruk cirka 1,5 kilometer norr om det som idag är gamla centrum.

 

Trafikverket arbetar med en järnvägsplan för en ny järnvägsstation med tillhörande spårdragning i Kiruna för persontrafik. Den nya stationen ska få en central placering; söder om Lombololeden med en järnvägsdragning längs med väg 870 Nikkaluoktavägen.

 

I samband med samrådet i maj 2023 så hade Trafikverket öppet hus där synpunkter togs in. Läs mer om arbetet på Trafikverkets hemsida, se länken.

Läs mer här. Länk till annan webbplats.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.