Vart placeras den nya järnvägsstationen?

I samband med att den nya järnvägssträckningen var färdig togs en ny tillfällig järnvägsstation i bruk cirka 1,5 kilometer norr om Kiruna C. Stationen kommer att vara i bruk tills en permanent station är byggd.

Den nya järnvägsstationen kommer placeras enligt det alternativ som förordades i våras, det vill säga söder om Lombololeden med en järnvägsdragning längs med väg 870, Nikkaluoktavägen. Samråd om mer exakt placering av en station och järnväg inom det utpekade området fortsätter.

 

Trafikverket arbetar med att ta fram en järnvägsplan för en ny järnvägsstation i Kiruna. På Trafikverkets hemsida finns mer information. Här finns även vanliga frågor och svar. Se länken till Trafikverket nedan.​​

Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.