Vad händer i den nya stadskärnan just nu?

 • Just nu pågår arbete med att plana ut ytan på Stadshustorget i nära anslutning till hotell Scandic. Arbetet innebär att asfalt tas bort för att sänka nivån och förbereda för plattsättning under 2022.
 • Malmvägen, som varit stängd för vägarbete under sommaren, är åter öppen för trafik fram till stadshuset Kristallen.
 • Torget, Kristallen, infrastrukturen med gator, gång­ och cykelvägar samt belysning färdigställs i första delen av nya stadskärnan med Stadshustorget, Malmvägen, Svarta Björns gata och Flyttleden. På torget anläggs ytskikt med granithällar och här ska även parkbänkar, belysning, fundament för konst­utsmyckning, lekytor och sol soffa komma på plats. Arbete pågår sommaren 2021 och 2022.

 • Skjutbaneområdet, här anläggs gator i anslutning till Gula raden och ledningar dras för vatten, avlopp och fjärrvärme. Patronstigen, Lerduvestigen, Flyttleden, Vinterleden, Vårvintervägen, Polarnattsvägen och Orgelvägen berörs.

 • Handelskvarteren i kvarter 7, 8 och 9 som byggs just nu kommer att bestå av butiksgalleriorna Sjuan, Åttan och Nian samt bostäder och kontor.

 • Kiruna badhus får en central placering i nya stadskärnan och ska vara en attraktiv mötesplats som lockar till motion, nöje, rekreation och simsport. Klart 2022.

 • Kunskapsstaden med gymnasieskola, Kulturskolan och lärcentra för vuxna. Klart 2023.

 • Aurora kultur & kongress, ett hus för konferenser och kultur arrangemang, står färdigt. Konferenser kan bokas redan nu.

 • Kvarter 1 står nu färdigt och inflyttning i de 62 lägenheterna pågår.
 • Ny järnvägsstation, i augusti tog Trafikverket beslut om lokaliseringen av Kirunas nya järnvägsstation. Det kommer att ta ytterligare ett till två år innan exakta läget för spåret och ny järnvägsstation fastställs.

 • Kyrkoplanen, omfattande utredningar och detaljplanearbete pågår inför flytt av kyrkan och nio andra byggnader.

 • Polishus, byggnationen av det nya polishuset är i full gång. Projektet beräknas stå klart för inflyttning 2023.

 • Bostäder, just nu pågår byggnation av bostäder på bland annat Skjutbaneområdet, Jägarskoleområdet och i anslutning till nya stadskärnan.

  Läs mer här och se en film "Det här är aktuellt i stadsomvandlingen 2021-2022. Länk till annan webbplats.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.