Vad händer i den nya stadskärnan just nu?

  • Just nu pågår byggnationen av 297 hyresrätter i kvarter 7-9 (handelskvarteren) mitt i stadskärnan. Bostäderna beräknas stå klara 2023. Bostäder byggs även på Skjutbaneområdet, Jägarskoleområdet.


  • Torget, Kristallen, infrastrukturen med gator, gång­ och cykelvägar samt belysning färdigställs i första delen av nya stadskärnan med Stadshustorget, Malmvägen, Svarta Björns gata och Flyttleden. På torget anläggs ytskikt med granithällar och här ska även parkbänkar, belysning, fundament för konst­utsmyckning, lekytor och solsoffa komma på plats. Arbetet, som pågick sommaren 2022, kommer fortsätta under 2023.

  • Arbete med infrastruktur i Skjutbaneområdet pågår.

  • Just nu byggs Kiruna badhus som får en central placering i nya stadskärnan och ska vara en attraktiv mötesplats som lockar till motion, nöje, rekreation och simsport. Klart 2023.

  • Kunskapsstaden med gymnasieskola, Kulturskolan och lärcentra för vuxna. Klart 2023.


  • Ny järnvägsstation. Trafikverket arbetar med en järnvägsplan för en ny järnvägsstation med tillhörande spårdragning i Kiruna för persontrafik. Det alternativ som Trafikverket arbetar vidare med i arbetet med järnvägsplanen är en centrumnära stationsplacering söder om Lombololeden med en järnvägsdragning inom en västlig korridor längs med väg 870. 


  • Kyrkoplanen, omfattande utredningar och detaljplanearbete pågår inför flytt av kyrkan och nio andra byggnader.

  • Polishus, byggnationen av det nya polishuset är i full gång. Projektet beräknas stå klart för inflyttning 2023.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.