Varför valdes just det här området för den framtida stadskärnan?

Till en början fanns planer om att placera den nya stadskärnan nordväst om den befintliga (som nu räknas som gamla centrum) men delar av området visade sig vara underminerat av tidigare gruvbrytning i Luossavaara. I andra delar av området hade LKAB upptäckt malm.

Dessutom hade en aktör planer på att återuppta brytningen av koppar i den tidigare Viscariagruvan i närområdet (dessa planer blev verklighet och pågår just nu.)


Till sist gjorde Kiruna kommun bedömningen att det inte längre fanns en tillräckligt stor sammanhållen yta i nordväst för att rymma ett helt centrum.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.