Hur lång tid tar det att flytta det som ska flyttas i Kiruna?

LKABs sjunde huvudnivå, som ligger på 1 365 meters djup under bergets ursprungliga topp, har en bedömd livslängd till cirka år 2035. Därför beräknas stadsomvandlingen i dagsläget pågå minst till och med år 2035, då nuvarande huvudnivåer kommer att vara utbrutna. De delar av Kiruna som ligger närmast gruvan är de delar som nu räknas som gamla centrum och kommer att påverkas inom de närmaste åren.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.