Hur och när flyttas Kiruna kyrka?

Kiruna kyrka kommer att flyttas från sin nuvarande plats och få en ny placering intill kyrkogården i anslutning till Kirunas nya centrum. Förberedelser och planering inför flytten pågår.


Mer information om flytt av Kirunas kyrka finns på LKABs webbsida om samhällsomvandlingarna Länk till annan webbplats.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.