När började stadsomvandlingen?

Det vi i dag kallar stadsomvandlingen började år 2004 då LKAB såg att stadens dåvarande centrumkärna - som nu räknas som gamla centrum -skulle komma att påverkas av gruvbrytningen.


Men Kiruna har påverkats av deformationerna från gruvan innan dess. Redan på 1950-talet började de första delarna av sjön Luossajärvi att tömmas på vatten till förmån för fortsatt gruvbrytning. Under 1970-talet avvecklades stadsdelen Ön, som låg närmast gruvan, av samma anledning.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.