Vad tycker Kirunaborna?

Det finns en förståelse för stadsomvandlingen. Men Kirunabornas röster är samtidigt entydiga - "Vi lämnar vår historia, våra minnen och platser som är del av vår identitet – det nya som byggs måste vara bra och attraktivt."


Utgångspunkten i utvecklingsplanen för nya Kiruna bygger på de åsikter och förslag som väckts av Kirunaborna och som ska ligga till grund för byggandet av den nya stadskärnan. Att den nya staden blir attraktiv och att Kirunaborna tar den till sina hjärtan är den självklara utgångspunkten för planeringen.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.