Var byggs den nya stadskärnan, och varför just där?

Kirunas nya stadskärna byggs upp cirka tre kilometer öster om den nuvarande och det finns flera anledningar till stadens nya placering.

 

Till en början fanns planer om att placera den nya stadskärnan nordväst om den nuvarande men delar av området visade sig vara underminerat av tidigare gruvbrytning i Luossavaara och i andra delar av området hade LKAB upptäckt intressanta malmförekomster. Dessutom fanns planer på att återuppta brytningen av koppar i den tidigare Viscariagruvan i närområdet, med ett australiensiskt gruvbolag som aktör. Till sist gjorde Kiruna kommun bedömningen att det inte längre fanns en tillräckligt stor sammanhållen yta i nordväst för att rymma ett helt centrum.

 

2011 beslutade en klar politisk majoritet i kommunfullmäktige att Kirunas nya centrum ska placeras mellan Jägarskolan och Tuolluvaaraområdet, tre kilometer öster om nuvarande centrum.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.