Var byggs den nya stadskärnan, och varför just där?

Kirunas nya stadskärna, som invigdes den 1 september 2022, fortsätter att byggas cirka tre kilometer öster om gamla centrum. Det finns flera anledningar till placeringen av den nya stadskärnan.


Till en början fanns planer om att placera den nya stadskärnan nordväst om den befintliga dvs det som nu räknas som gamla centrum. Men delar av området visade sig vara underminerat av tidigare gruvbrytning i Luossavaara och i andra delar av området hade LKAB upptäckt intressanta malmförekomster. Dessutom hade ett australiskt bolag planer på att återuppta brytningen av koppar i den tidigare Viscariagruvan i närområdet, ett arbete som idag pågår för fullt och nu med Copperstone Resources som aktör. Till sist gjorde Kiruna kommun bedömningen att det inte längre fanns en tillräckligt stor sammanhållen yta i nordväst för att rymma ett helt centrum.


2011 beslutade en klar politisk majoritet i kommunfullmäktige att Kirunas nya centrum ska placeras mellan Jägarskolan och Tuolluvaaraområdet, tre kilometer öster om det som idag är gamla centrum.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.