Vilka byggnader rivs?

Under 2019 avvecklades det gamla stadshuset Igloo och Bolagshotellet. De senaste åren har bland annat kvareret Ullspiran gård 6-8, bostadshusen på Lingonstigen, det gamla järnvägsstationsområdet, Silfwerbrands och LKAB:s annex avvecklats. Men många byggnader har också flyttats eller kommer att flyttas. 2022 flyttades de så kallade sj-husen. Våren 2023 påbörjades avvecklingen av delar av gamla centrum, bland annat Erskinehusen längs Hjalmar Lundbohmsvägen.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.