Vilka byggnader rivs?

Under 2019 avvecklades det gamla stadshuset Igloo och Bolagshotellet. De senaste åren har bland annat kvareret Ullspiran gård 6-8, bostadshusen på Lingonstigen, det gamla järnvägsstationsområdet, Silfwerbrands och LKAB:s annex avvecklats. Men många byggnader har också flyttats eller kommer att flyttas. 2022 flyttades de sk sj-husen.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.