Varför är byggtidplanen etappvis indelad?

Nya centrum omfattar många stora projekt som kräver resurser i form av byggföretag, konstruktörer, projektörer med mera. Utbyggnadstakten är beroende av vilka resurser som finns att tillgå. Kiruna kommun välkomnar och uppmuntrar exploatörer och investerare att påbörja byggnationer så tidigt som möjligt och så fort som det finns resurser att tillgå. Det betyder att byggstart tidigare än angivet i tidplanen kan komma ifråga för en del projekt.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.