Hur har synpunkter, som underlag för utvecklingsplanen, samlats in?

Utgångspunkten har varit Kirunabornas synpunkter, tankar och idéer om den nya staden. Kiruna kommun har därför samlat in och summerat synpunkter som framförts i samråd, dialoger, möten och inte minst under det omfattande visionsarbete som genomfördes under 2012-2013. På motsvarande sätt har dialog förts med de kommunala förvaltningarna - skola, förskola, kultur, fritid samt sociala frågor - handeln, arbetsplatser, bostadsföretag samt aktörer som anmält intresse av att vara med och bygga den nya staden.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.