Hur har viktiga beslut om utvecklingsplanen tagits?

Utvecklingsplanen är antagen i kommunfullmäktige av en bred majoritet. Inledningsvis har den politiska majoriteten haft en aktiv och styrande roll genom att formulera fyra styrande villkor.

  1. För det första genom att besluta var den nya stadskärnan ska placeras.
  2. För det andra genom att låsa principen att utveckling av en ny stadskärna ska föregå avvecklingen av den existerande.
  3. Den tredje princip som lagts fast är att stadsomvandlingen inte får drabba skattebetalarna i Kiruna kommun.
  4. Den sista principen är att ersättning måste ges fullt ut för det som rivs och måste ersättas.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.