Vad är ett markanvisningsavtal?

Utifrån utvecklingsplanen, som anger riktlinjer för byggandet men ingen reglering av detaljer, har markanvisningsavtal tagits fram. Ett markanvisningsavtal är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre/exploatör om användningen av ett visst markområde. I området där Kirunas nya centrum byggs har markanvisningsavtalen för de olika kvarteren tecknats och beslutats av kommunstyrelsen i olika omgångar.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.