Vad beskrivs i utvecklingsplanen?

Utvecklingsplanen beskriver kommunens ambitioner och kvaliteter som ska uppnås i Kirunas nya stadskärna. Utvecklingsplanen anger riktlinjer för byggandet, men ingen reglering av detaljer. Inom hela utvecklingsplanen ska det rymmas cirka 3000 bostäder, Kirunas kommersiella centrum, flertalet av stadens hotell, ett stort antal arbetsplatser, stora och viktiga offentliga institutioner som sjukhuset, gymnasieskolan, biblioteket och polishuset, samt ett antal kulturbyggnader.

Läs mer om utvecklingsplanen här.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.