Vad innebär de sju stadsbyggnadsprinciperna?

I inbjudan till markanvisning år 2014 angav kommunen sju stadsbyggnadsprinciper som byggföretagen ska följa. Principerna är knutna till utvecklingsplanen för den nya stadskärnan, som antogs av kommunfullmäktige samma år.

De sju stadsbyggnadsprinciperna är direkt knutna till utvecklingsplanens stadsbyggnadsstrategi:

  1. Dynamiskt genomförande och ekonomisk robusthet
  2. Levande och trygg stadsmiljö
  3. Tillgänglig och promenadvänlig stadsmiljö
  4. Blandad och socialt sammanhållen stadsmiljö
  5. Stark identitet och arkitektur
  6. Stad och natur i samspel
  7. Energi- och resurssmart stadsmiljö

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.