Gironet har beviljats stöd via NextGenerationEU

Stödet möjliggör fiberutbyggnad i Idivuoma och Övre Soppero.

För att möjliggöra anslutning av fler hushåll söker Gironet regelbundet stöd för att finansiera fortsatt fiberutbyggnad i Kiruna kommun.

Vi har sökt stöd och blivit beviljade att få ta del av stöd via NextGenerationEU (NGEU) för utbyggnad av fiber för att kunna bygga fibernät i Idivuoma och Övre Soppero. I och med detta planerar vi att inleda en projekteringsfas där planerar för hur fiberutbyggnaderna ska genomföras.

Planerad fiberutbyggnad kan tidigast inledas under sommaren 2023. Detta kan ske under förutsättning att bland annat tillståndsfrågor godkänns.

Vi uppdaterar på www.gironet.se när vi har mer information att delge.

Idivuoma

Vi har i ett tidigare skede haft möjligheten att samförlägga kanalisation i samband med att Vattenfall markförlagde sitt elnät. I och med det fick vi ner kostnaderna för markarbeten. Det i kombination med stödet via NGEU möjliggör att vi kan initiera fiberutbyggnad i Idivuoma.

Övre Soppero

Tidigare har möjligheterna att bygga ut radiofiber i Övre Soppero varit under utredning. I och med detta stöd via NGEU möjliggörs utbyggnad av markförlagd fiber, vilket betyder att radiofiber inte längre är aktuellt i området.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark