[Gironet] Planerade underhållsarbeten under sommaren

Planerade underhållsarbeten under sommaren

Under sommaren kommer underhållsarbete att utföras för att reparera de skador som inte gått att laga permanent vintertid.
Temporära lagningar behöver tillämpas vintertid, när vår fiber grävs av eller fryser sönder.
När marken sedan är tjälfri behöver fibern läggas ned i marken på ett fackmannamässigt sätt.
Det är ca 20 adresser som är berörda.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Gironet