[Gironet] Planerat underhållsarbete v.24

Planerat driftavbrott/underhåll Lapp-/Jägaregatan

Under v.24 kommer underhållsarbete att utföras för att göra en temporär lagning permanent. Temporära lagningar behöver tillämpas vintertid, när vår fiber grävs av och när marken sedan är tjälfri behöver fibern läggas ned i marken ordentligt.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Gironet