Gironet tittar på alternativa lösningar för Övre Soppero, men ännu är inget beslutat

Med anledning av inslagen i Sameradion och Oddasat kring Gironets planer för Övre Soppero vill vi förtydliga hur läget ser ut. Att bygga fibernät i Sveriges till ytan största kommun och till ett av de billigaste priserna är en utmaning. Därför tittar vi på alternativa lösningar och det kan komma att bli aktuellt med en sådan i Övre Soppero.

Det ingår i Gironets arbete att titta på alternativa lösningar för fiberutbyggnaden och det har visat sig att Övre Soppero har goda förutsättningar för luftburen fiber, kallat airfiber, i och med den topografiska utformningen i området. Luftburen fiber är en trådlös och stabil uppkoppling som passar bra för mindre samhällen. Tekniken har funnits i över 25 år, även om det är ett relativt nytt sätt att ansluta enskilda hushåll på. Luftburen fiber är ett driftsäkert alternativ och det används redan i flera kommuner i Norrbotten.

Det är ännu inte beslutat att det blir luftburen fiber i Övre Soppero. Det enda som beslutats är att Gironet inte går med i samförläggning i området då vi inte mottagit en komplett kostnadskalkyl över detta. Eftersom den alternativa lösningen är under utredning har vi valt att inte gå ut med någon information då vi kan föregå eventuella politiska beslut. När ett beslut finns på plats, oavsett vilken metod som beslutas användas, är vi öppna att hålla ett informationsmöte. Vi har förståelse över att frågor uppstår. Under tiden ska vi se till att uppdatera informationen på vår webbplats för att tydliggöra allt så långt som möjligt.

Publicerad av:  Kommunikationsenheten