Snart är årets byggsäsong över

Utomhustemperaturen sjunker och med minusgrader kommer tjälen som sätter stopp för byggsäsongen. Vårt mål är att ansluta så många som möjligt innan byggsäsongen är över och vi arbetar fram till den dagen då marken blir tjälad. När det sker är svårt att avgöra då det beror på vädret. Här följer en lägesrapport för våra olika områden.

Kiruna C – Arbete utförs för att åtgärda de restpunkter som funnits sedan tidigare.

Kurravaara – Vår entreprenör fortsätter att arbeta med att gräva och blåsa in fiber i området tills tjälen sätter stopp. Nya kunder ansluts eftersom. Arbetet planeras att färdigställas under byggsäsongen år 2020.

Jukkasjärvi – Arbetet fortskrider till dess att tjälen kommer. På grund av förseningar hos entreprenören kan inte området färdigställas i år. Slutbesiktning planeras ske under år 2020.

Karesuando – Planen är att påbörja utbyggnaden av fiber i området år 2020.

Kuttainen – Planen är att påbörja utbyggnaden av fiber i området år 2020.

Poikkijärvi – Planen var att vårt huvudstråk skulle förberedas i en samförläggning under denna utbyggnadssäsong men detta senareläggs till år 2020.

Kauppinen – En samförläggning genomförs där kanalisation läggs ner genom byn som en förberedelse inför kommande utbyggnad.

Kallovaara – Slutbesiktning av ortsammanbindande nät i området sker under hösten.

Vi tackar på förhand för din hänsyn under den tid som arbetet pågår.

 

Publicerad av:  Moa Strålberg