Uppdatering om sommarens projekt

Sommarens projekt är igång, detta är vad som sker i områdena.

Kiruna C – Arbete utförs för att åtgärda de restpunkter som funnits sedan tidigare.

Kurravaara – Vår entreprenör fortsätter att arbeta med att gräva och blåsa in fiber i området.

Jukkasjärvi – Arbeten sker främst på enskilda tomter.

Karesuando – Planen är att börja bygga ut fiber i området. På grund av dröjsmål med upphandlingen av entreprenör kan vi inte svara på när arbetet påbörjas.  

Kuttainen – Planen är att börja bygga ut fiber i området. På grund av dröjsmål med upphandlingen av entreprenör kan vi inte svara på när arbetet påbörjas. 

Poikkijärvi – Planen var att vårt huvudstråk skulle förberedas i en samförläggning under denna utbyggnadssäsong men detta senareläggs till år 2020.

Kauppinen – En samförläggning genomförs där kanalisation läggs ner genom byn som en förberedelse inför kommande utbyggnad.

Kallovaara – Kanalisation förläggs längs Vuolusjärvivägen som en förberedelse inför kommande utbyggnad. 

Vi tackar på förhand för din hänsyn under den tid som arbetet pågår.

För att hitta information om vad som gäller i just ditt bostadsområde finns en lista under menyfliken Här finns Gironet.

Publicerad av:  Alexandra Sturk