Pågående och kommande projekt

Nedan hittar du en lista med områden som vi idag planlägger inför. Det kan handla om förtätning av befintliga områden eller nya områden där vi inte finns sedan tidigare.

Kanalisation har lagts ner mellan Kiruna och Alttajärvi som förberedelse inför kommande utbyggnad. Sommaren 2021 påbörjas utbyggnaden.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibernätets utbyggnad till Alttajärvi är möjlig tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Bidraget är en del av Landsbygdsprogammet 2014-2020.

Läs mer om bidragsprojektet genom att klicka här

Fibern i området Jukkasjärvi är delvis driftsatt. Kiruna Stadsnät har funnits i området tidigare och kunderna har flyttats över till Gironet. Förtätning av nya anslutningar pågår.

När pågående förtätning är färdig och installationen av fibern är klar att användas så skickar vi ut ett leveransbesked.

Förtätning innebär att vi gör enstaka anslutningar i efterhand. Bor du, eller har flyttat till, ett område som redan är anslutet till fibernätet och vill ha en anslutning - då gäller det en förtätning.

Delar av området Jukkasjärvi och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Kanalisation har lagts ner längs Vuolosjärvivägen som förberedelse inför kommande utbyggnad i Kallovaara. Sommaren 2021 påbörjas utbyggnaden.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibernätets utbyggnad till Kallovaara är möjlig tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Bidraget är en del av Landsbygdsprogammet 2014-2020.
Läs mer om bidragsprojektet genom att klicka här

Fibern i området Karesuando är delvis driftsatt. Tidigare har Kiruna Stadsnät funnits i området och kunderna har flyttats över till Gironet. Utbyggnadsprojektet pågår och förväntas vara färdigt sommaren 2021.

Förtätning av nya anslutningar inom området planeras. 

Förtätning innebär att vi gör enstaka anslutningar i efterhand. Bor du, eller har flyttat till, ett område som redan är anslutet till fibernätet och vill ha en anslutning - då gäller det en förtätning.

Delar av området Karesuando och som har valt att ansluta sig till Gironet kan idag ta del av våra tjänsteleverantörers utbud.

Om du bor i området och inte har fiber, skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med information om vad som gäller för just dig.

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Kanalisation har lagts ner genom Kauppinen som en förberedelse inför kommande utbyggnad.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibernätets utbyggnad till Kauppinen är möjlig tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Bidraget är en del av Landsbygdsprogammet 2014-2020.
Läs mer om bidragsprojektet genom att klicka här

Kanalisation har lagts ner mellan Kiruna och Poikkijärvi som förberedelse inför kommande utbyggnad. Utbyggnaden påbörjas sommaren 2021.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

Fibernätets utbyggnad till Poikkijärvi är möjlig tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Bidraget är en del av Landsbygdsprogammet 2014-2020.
Läs mer om bidragsprojektet genom att klicka här

Planer finns för kommande utbyggnad i Övre Soppero. Möjligheten till en radiolösning är under utredning.

Vid fiberutbyggnad kontaktar vi på Gironet samtliga folkbokförda inom området. Vi samlar ihop alla beställningar som kommer in och återkommer med information om vad som gäller för just dig. 

Har du ett fritidshus i området hittar du mer information här.

I regel tar ett utbyggnadsområde två år att slutföra, vilket är skälet till att de flesta områdena är uppskrivna på listan flera gånger.

Om du är intresserad av en fiberanslutning till ett område som inte finns med i denna plan, är det inte omöjligt att det kan bli aktuellt i framtiden då denna plan kan komma att förändras om förutsättningarna förändras. Planen utgår från den projektbudget vi har att tillgå i dagsläget och kan påverkas i framtiden då vi bland annat kontinuerligt söker efter medel från EU och andra instanser för att möjliggöra fler anslutningar.

2021
Jukkasjärvi
Karesuando
Kurravaara
Kuttainen
Poikkijärvi
Kauppinen
Alttajärvi
Kallovaara
Laxforsen
Färdigställa Masugnsbyn
Färdigställa Piilijärvi

2022
Abisko
Laxforsen
Svappavaara
Färdigställa Saivomuotka

2023
Abisko
Svappavaara

2024-2025
Vittangi

Områden som för närvarande inte är planlagda
Alalahti
Björkliden
Holmajärvi
Idivuoma
Krokvik
Kuoksu
Lainio
Laukkuluspa
Maunu
Merasjärvi
Mertajärvi
Paittasjärvi
Parakka
Pirttivuopio
Rautas
Rensjön
Torneträsk
Vivungi
Årosjokk
Övre Soppero

Gironet har beviljats stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Ett bidrag som gör det möjligt att bygga ut fibernätet i Alttajärvi, Kallovaara, Kauppinen och Poikkijärvi.

Fonden, EJFLU, fokuserar på tre huvudmål under programperioden 2014–2020:
- att stärka jordbrukets konkurrenskraft
- att säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder
- att uppnå en balanserad territoriell utveckling av landsbygdsekonomier och samhällen på landsbygden, inklusive sysselsättningsskapande och -upprätthållande åtgärder.

Vårt stöd omfattas av prioriteringen att främja social delaktighet och ekonomisk utveckling på landsbygden, med särskild inriktning på att öka tillgängligheten till användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik på landsbygden.

Bidraget är en del av Landsbygdsprogammet 2014-2020 som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.
Läs mer om Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling här.
länk till annan webbplats
Mer information om Landsbygdprogrammet 2014-2020 hittar du här.länk till annan webbplats


Gironet har beviljats stöd från Tillväxtverket. Ett bidrag som gör det möjligt att markförlägga stamnätet mellan Kokkavaara och Silkimuotka.

Gironet har beviljats stöd av Tillväxtverket ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden vilket tas ut det Operativa programmet för Övre Norrland.

Den befintliga luftfiberledningen mellan Kokkavaara och Silkimuotka kommer att avvecklas. Stödet kommer att användas till att förlägga ersättningsfiber i mark för den berörda sträckan. Målet är att bibehålla och på sikt öka företagens förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och handel genom användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

Läs mer om stödet på Tillväxtverkets hemsida här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg