Pågående och kommande projekt

Nedan hittar du en lista med områden som vi idag planlägger inför. Det kan handla om förtätning av befintliga områden eller nya områden där vi inte finns sedan tidigare.

Alttajärvi

Jukkasjärvi

Kallovaara

Karesuando

Kauppinen

Kurravaara

Poikkijärvi

Övre Soppero

Hittar du inte ditt bostadsområde i listan så beror det på att du bor i ett område där det inte pågår något aktivt projekt. För att hitta information om vad som gäller i just ditt bostadsområde finns en lista under menyfliken Här finns Gironet.

Gironet har beviljats stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Ett bidrag som gör det möjligt att bygga ut fibernätet i Alttajärvi, Kallovaara, Kauppinen och Poikkijärvi.

Fonden, EJFLU, fokuserar på tre huvudmål under programperioden 2014–2020:
- att stärka jordbrukets konkurrenskraft
- att säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder
- att uppnå en balanserad territoriell utveckling av landsbygdsekonomier och samhällen på landsbygden, inklusive sysselsättningsskapande och -upprätthållande åtgärder.

Vårt stöd omfattas av prioriteringen att främja social delaktighet och ekonomisk utveckling på landsbygden, med särskild inriktning på att öka tillgängligheten till användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik på landsbygden.

Bidraget är en del av Landsbygdsprogammet 2014-2020 som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.
Läs mer om Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling här.
länk till annan webbplats
Mer information om Landsbygdprogrammet 2014-2020 hittar du här.länk till annan webbplats


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson