Tillväxtverket

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Gironet har beviljats stöd från Tillväxtverket. Ett bidrag som gör det möjligt att markförlägga stamnätet mellan Kokkavaara och Silkimuotka.

Gironet har beviljats stöd av Tillväxtverket ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden vilket tas ut det Operativa programmet för Övre Norrland.

Den befintliga luftfiberledningen mellan Kokkavaara och Silkimuotka kommer att avvecklas. Stödet kommer att användas till att förlägga ersättningsfiber i mark för den berörda sträckan. Målet är att bibehålla och på sikt öka företagens förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och handel genom användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

Läs mer om stödet på Tillväxtverkets hemsida här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg

Gironet