Så går det till

Nedan ser du de steg som följer från det att du har gjort din beställning, till dess att installationen är färdig och klar att användas.

1. Efter beställning
Vår entreprenör kommer att ta kontakt med dig för att boka in en tid när det passar att installera en fasadbox på utsidan av ditt hus samt en mediaomvandlare på insidan.

2. Grävning på tomt
Efter din beställning ansvarar Gironet för grävarbete och fiberinstallation hela vägen fram till ditt hus. Vid framdragning av fiberledning gäller att kortaste sträckan används från fastighetsgräns till husfasad. Efter grävningen gör vi en grovåterställning av berörd mark, det vill säga att vi lägger tillbaka det vi gräver upp. Din gräsmatta grovåterställs men plattsättningar återställs inte. Finåterställning gör du själv som fastighetsägare.

3. Anslutning
Installationen innefattar en fasadbox placerad på husfasaden samt att vi borrar oss genom ytterväggen och installerar en mediaomvandlare på insida yttervägg. Bra att tänka på är att mediaomvandlaren, som möjliggör att tjänsteleverantörerna kan leverera internet, tv och telefoni, behöver ett eluttag för att fungera. I övrigt så sker alla installationer cirka 1,2 meter från markytan, då fasadboxen måste vara åtkomlig även under vinterhalvåret.

4. Leverans
Än är det inte riktigt klart, för när den märkbara installationen är gjord så återstår det att för oss att bland annat blåsa fiber, svetsa och koppla upp allt som går till ditt hus. Du får ett leveransbesked av oss när det är klart. Du börjar betala för tjänsten först efter att du aktiverat och börjat använda den. Sedan är det bara för dig att välja vilken tjänsteleverantör som passar bäst för just dina önskemål.

Välkommen som kund hos oss på Gironet!